Na czym powinniście się skoncentrować prowadząc własny biznes TOP3

Na czym powinniście się skoncentrować prowadząc własny biznes TOP3


Pamiętam dzień, kiedy po raz pierwszy zadzwonił jeden z naszych klientów, któremu udostępniliśmy do testów na 30 dni nasz program do obsługi salonu i powiedział:

„Dzięki Morten.pl mam niesamowite poczucie kontroli i porządku w swoim biznesie, dzięki raportom i zestawieniom, które mogę przeglądać w systemie. Początkowo problemem było to, że nie wiedziałem tak jak pewnie wielu właścicieli salonów, co zrobić z tymi wszystkimi informacjami. Wyzwanie jakie niesie uruchomienie takiego oprogramowania w salonie są dwojakie: po pierwsze, które informacje w systemie są najważniejsze, drugie w jaki sposób wykorzystać te informacje by rozwijać salon w dobrym kierunku.”

Nie ma tutaj jednak uniwersalnej odpowiedzi czy podpowiedzi jaką mógłbym się podzielić z innymi właścicielami salonów, każdy biznes jest inny i chociaż to ta sama branża, to zakres usług, świadczony przez salony może być bardzo różny tak samo jak klient docelowy. Każdy się powinien skupić na raportach dotyczących jego indywidualnego planu biznesowego”.

Uniwersalne i zarazem najważniejsze wskaźniki, na których powinniśmy się skoncentrować są 3.

Tak, na poziomie salonu są 3 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim.

1. Łączny tygodniowy przychód o produktach i usługach

2. Tygodniowa rentowność salonu

3. Koszty pracownicze, jako procent całkowitych przychodów

Twój dochód ogółem w tygodniu wraz z listą wykonanych usług na pracownika łatwo znaleźć w systemie. Otrzymujemy dokładne tygodniowe podsumowania wszystkich wykonanych usług w rozbiciu na pracownika. Analiza tych informacji pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które pomogą Ci dostosować ofertę dla klientów, wzbogacić ją i zwiększyć rentowność biznesu. Może nawet zdecydujesz się na zatrudnienie kolejnego pracownika.

Jeśli jednak koszty pracownika, to ponad 60% przychodów salonu, to musisz się dokładnie zastanowić co możesz tutaj zmienić by salon mógł się rozwinąć i przynosić dochody.

Oddajemy w Wasze ręce oprogramowanie, dzięki któremu możecie dokładnie analizować, jakie usługi sprzedają się najlepiej, którzy pracownicy ile zarabiają i do których klienci umawiają się najczęściej.

Informacje te zaprezentowane w przejrzystej formie z pewnością pozwolą Wam podjąć właściwe decyzje.

Verification